Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MANTRAILING

2010.11.14

 Az itt látható ismeret anyagot folyamatosan bővítem!

A kutya.hu cikke a témában:

Egy évtizeddel ezelőtt az USA katonai és rendőri feladatokra specializálódott kynológusai a korábbiaktól eltérő alapelvekre épülő módszert fedeztek föl és fejlesztettek ki a személyeket kereső kutyák munkamódszerét illetően. A mantrailing az angolból átvett és nemzetközileg elterjedt és használt elnevezés, e módszernek jelenleg kevés magyarországi ismerője és még kevesebb gyakorlati használója van. A mantrailing-et megismerni, esetleg hobbi- vagy professzionális szinten használni akarók részére állítottuk össze az alábbi általános ismertetőt.

 

Öt a kétszázhoz

Miben különbözik a mantrailing a klasszikus nyomkereső módszertől? A különbség egyszerűbb megértése végett először ejtsünk néhány szót arról, hogy mi az, amiben a kettő megegyezik. Mind a két esetben a kutya rendkívül fejlett szaglószerve áll a feladat elvégzésének középpontjában. Ahhoz, hogy a két módszer közötti különbségek érthetőek legyenek, fontos megemlíteni a szimatoló kutyák munkaeszközének, a nyomkövetés közben használt szerszámuknak, műszerüknek két fontos különbségét az emberi orrhoz képest.

Közismert a kutyák szaglószervének kimagasló minősége, amit legegyszerűbben azzal a példával lehet érzékelhetővé tenni, hogy egy átlagos embernek az orrában a nyálkahártyán kb. ötmillió szagérzékelő sejt van, egy átlagos kutyának kb. kétszázmillió. Ehhez kapcsolódóan természetesen a kutya agyának az a része, amelyik az orron keresztül beszippantott illatanyag elemzését végzi, szintén sokkal fejlettebb, és gyorsabban dolgozik, mint az emberi agynak ugyanezen feladattal foglalkozó része.

Az ember anatómiai adottságaiból eredően az orrán kilélegzett, elhasznált levegő kb. 1/3 részét a következő belégzésnél a benne lévő illatanyagokkal együtt visszaszívja. Ezzel szemben a kutyák (kivételt képez néhány, emberi beavatkozás következtében deformált fej-, illetve orrformájú fajta) orrának anatómiai formája és kialakítása olyan, hogy a kilélegzett levegő oldalirányba távozik, ezért a következő belégzéskor visszakerülő levegőben csak 3-5% arányban van benne a korábban kifújt, elhasznált és illatanyag-összetételét tekintve már kielemzett levegő. Ennek köszönhetően minden egyes belégzéskor, szimatoláskor - ami gyakorlatilag egy kémiai laboratórium mintavételének és az azt követő nagyon gyors elemzésnek felel meg - mindig új és friss mintaanyagot szippant be a kutya. Az összehasonlítás, az állat agyában bekövetkező kiértékelés tehát sokkal hatékonyabb tud lenni, mint az ember esetében, ha valamit szagol.

Ha az ösvény véget ér

A klasszikus nyomkeresés (mantracking) úttörője a XX. század elején Rittmeister von Stephanitz, a német juhászkutyafajta fáradhatatlan, lelkes és befolyásos szakembere volt. Ő tenyésztette az első német juhászkutya-generációkat kifejezetten nyomkereső munkafeladatok elvégzésére. Ezeknek a kutyáknak rendőri és katonai szolgálat során volt a nyomkeresés, nyomkövetés a fő feladatuk. Ezekben az esetekben a keresésben bevetésre kerülő kutya a személyeknek a talaj, a talajburkolat vagy tereptárgyak felületén hátrahagyott illatanyaga nyomán, haladva dolgozik.

Az illatanyag nyomvonalának követését ilyenkor az teszi lehetővé a kutyaszámára, hogy minden ember hátrahagyja a rá jellemző illatanyagot, miközben a talpa, illetve a cipője több-kevesebb ideig érintkezik azzal a felülettel, amelyen áll vagy halad. Lába sok esetben megsérti, elváltoztatja a talaj vagy a talajt takaró növényzet felületét; ezek a legtöbb esetben emberi szem által láthatatlan lábnyomok ahhoz hasonlíthatóak, mint amikor pecsételés során valamilyen minta, rajzolat, struktúra keletkezik a papíron. Amennyiben a kutyával sikerül azonosíttatni a lábnyomok révén hátrahagyott illatanyagot a keresett személyre jellemző illatanyaggal, akkor az erre a feladatra kiképzett kutya követni és keresni képes a "pecsét nyomok" sorozatából összeálló útvonalat. A kutya élettani funkcióit és cselekvéssorozatát ebben az esetben a farkastól örökölt és megmaradt természetes zsákmányszerzői ösztönének az a része irányítja, amelynek a zsákmányszerzésnek a megközelítés, becserkészés, üldözés összefüggéseiben van meghatározó szerepe. A felületen hátrahagyott illatanyag nyomán történő haladás és keresés azonban sok esetben korlátokba ütközhet:

- a nyomot hátrahagyott személy hosszabb távon vízben, patakban haladt;
- egy idegen, erős illatanyag természetes vagy mesterséges módon tönkreteszi a az eredeti nyomvonalat;
- a személy által viselt lábbeli csak kis mennyiségben vagy egyáltalán nem hagy hátra a talajon a személy azonosításához elegendő illatanyagot;
- a személy nem gyalog közlekedett, hanem valamilyen járművön.

Nyomok a levegőben

A mantrailing elméletének alapjai szintén a múlt évszázadig nyúlnak vissza, amikor Freiherr von Grenz, korabeli katonai kutyakiképző próbálkozásokat tett egyes személyek egyéni illata alapján nyomot kereső kutyákat kiképezni. munkájának az jelentett korlátot, hogy nem voltak meg a megfelelő tudományos vizsgálati lehetőségek sem az illatanyag képződéseinek területén, sem a kutyák szaglószerveinek részletesebb megismerésének terén. Ennek hiányában a korabeli kutyakiképzők túl nagy jelentőséget tanúsítottak a talpnyomok okozta talajelváltozásoknak. Csak abból indultak ki, hogy a talajon hagyott talpnyomból, illetve a talajon okozott változás (pl. fűszálak, falevelek összetörése, laza talaj összepréselődése) következtében fölfelé párolgó illatanyagból áll össze a keresett személy egyéni illatanyaga. Ez az elmélet a mai aszfaltozott, betonozott, lekövezett talajviszonyokon, valamint a modern anyagokat és technológiát fölhasználó cipőipari termékek korában már csak nagyon kis mértékben állja meg a gyakorlatban a helyét.

A ma ismert és alkalmazott mantrailing arra az utóbbi évtizedben tett tudományos fölismerésre alapozódik, hogy minden élő emberi test a teljes felületén, folyamatosan váladékanyagokat ad ki, illetve ad le. Ezeknek a váladékanyagoknak a kémiai és fizikai összetétele az emberek különböző táplálékfölvételének és egészségi állapotának függvényében egyénenként változó összetételű, ennek megfelelően minden egyes emberre külön-külön jellemző illatanyagokat tartalmaz. Tehát minden embert körülvesz egy baktériumokból, zsírsavakból, különböző egyéb hormonális anyagokból és leváló, elhalt bőrsejtekből álló felhő. A jelenlegi modern technika által megállapíthatóvá vált, hogy percenként kb. 30-40 ezer darab ilyen mikroszkopikus méretű anyag kerül az embert körülvevő levegőbe. Ezáltal, ha az ember halad, ezekből az anyagokból a levegőben jelenlevő, csak az adott személyre jellemző illatfelhőhöz hasonlítható nyomot hagy hátra maga után. A mantrailing keresőmódszerre kiképzett munkakutya tehát nem a talaj felületén hátrahagyott nyomvonalat keresi, hanem az állat orrával közel egy magasságban, a levegőben lebegő illatfelhő alapján keres és halad tovább.

A kutya azért alkalmas a mantrailing elvégzésére, mert a szagmintavételi és az azt elemző frekvenciája nagyobb, mint amit a jelenleg rendelkezésre álló technikai mérőeszközökkel kivitelezni lehet. ráadásul a kutyaaz elemzés eredményétől függően mindig optimálisan hozzá tudja igazítani a következő mintavétel helyzetét és irányát az előzőhöz, úgy, hogy közben 5-10 km/h átlagsebességgel halad. Szimatolás közben az egészséges kutya légzésritmusa nyugodt állapotban 15/perc. Ez izgalmi állapotban megduplázódik: percenként harminc lesz. A kiképzett vadász- és kereső munkakutyák légzésritmusa szimatolás közben 200/perc, tehát percenként 200 belélegzett illatanyag elemzésének eredménye alapján irányítja a kutyaagya a mozgásszerveit, követve a beazonosított illatfelhőt.

 

Elfújta a szél

Amennyiben csak a személy megtalálása a cél, akkor általában a kutatást végzők ismerik a keresett személyt, és a mantrailing-et végző kutyának a munkabeazonosítás (identifikáció) része csupán abból áll, hogy megmutatja a személy tartózkodási helyét. Az USA-ban jogilag elismert a rendőrségi, ügyészi, bírósági gyakorlatban, hogy a megfelelő szabályok szerint jegyzőkönyvbe vezetett vizsgálat során a mantrailing-kutya az egyéni illatanyag alapján megtalált személyt egy ellenpróba során több személy közül ismételten kiválasztja és azonosítja.

A mantrailing kutyának a keresésre való koncentrálóképessége a kutya egyéni adottságainak és a munkaterület körülményeinek függvényében 1 és 2 óra között változik. Természetesen a keresett személy által hátrahagyott illatfelhő - hasonlóan a felületi nyomhoz - az idő elteltével arányosan veszít a kutya szaglószerve által hasznosítható értékéből. A kiindulópontnál (place last seen), normál körülményeket feltételezve, a keresendő személy illatanyag-nyomát a jól kiképzett kutyák 12-18 órán belül képesek fölvenni, és megkezdeni annak követését.

Az időjárási tényezők sok esetben erősen befolyásolhatják a mantrailing eredményességét. Melegben fokozódik az emberi szervezet és test bakteriális tevékenysége, tehát töményebbé válik a kibocsátott egyéni illatanyag. Ha a keresett személy feltételezett tartózkodási körzete behatárolható, akkor egy hűvös este vagy éjszaka abbahagyott keresést sok esetben másnap, a meleg napsütésben érdemes újrakezdeni egy frissen megszagoltatott illatanyag-azonosító tárggyal (scent article), az utolsó ponttól (casting around). A melegből hidegre váltó levegő hőmérséklet sok esetben előnyt jelenthet, mert az 1-3 méter magasságban lebegő illatanyag leereszkedik a kutya orrával közel azonos magasságába. A szél és a különböző légmozgások a mantrailing munka legnagyobb ellenségei, mert nagyon gyorsan, és ráadásul sok esetben teljesen kiszámíthatatlanul tönkreteszik a levegőben lévő illatfelhőzetet, eltüntetve a kutya számára használható információkat. A keresett személynek a beazonosított, korábbi tartózkodási helyein (scent pool) működő ventilátor vagy légkondicionáló berendezés szintén tönkreteheti a használható légnyomokat.

 

Esély az erdélyi kopónak?

A mantrailing, akár hobbi-, akár profi szinten, a kutya részéről nagyon jó kondíciót, egészséges szaglószerveket, magabiztos jellemet, önálló döntőképességet és megfelelő motiváltságot igényel. A megfelelő kondíció természetesen a gazditól is alapkövetelmény, mert a gyakorlatok és tréningek során a 15-25 km megtétele nem tartozik a ritkaságok közé. A megfelelő elméleti és gyakorlati vadászkutyás vagy munkakutyás alapismeretek szintén előnyt jelenthetnek a mantrailing kezdeti lépéseinek elsajátításánál. Az embernek a kutyába vetett bizalma szintén kulcsfontosságú lehet a módszer eredményessége szempontjából.

A szakterületen dolgozók egyértelmű véleménye, hogy a mantrailing-munka magas szintű végzésére a klasszikus nyomkeresésben előszeretettel használt fajták (német juhász, mailinois) kevésbé alkalmasak. A személyes illatanyag-kereső kutyák között a legelterjedtebben használatos a bloodhound (FCI 6. csoport, standardszám: 84) és a harrier (FCI 6. csoport, standardszám: 295), valamint a különféle vadászkutyafajták közül a közepes vagy nagyobb testméretű kopók. A kicsik (alacsonyak) nemcsak a fizikai kondíció miatt vannak hátrányban, hanem azért is, mert a talajszinttől 15-25 cm magasságban kevesebb információ áll rendelkezésükre, mint a 40-100 cm magasságban szimatolni képes kutyatársaiknak.

A különböző országokban tevékenykedő mantrailing-szakemberek természetesen igyekeznek a saját országukban leginkább honos, sajátjuknak tartott kutyfajtáik közül kiválasztani a mantrailing-feladatokra esetlegesen leginkább megfelelőt. Például egyes USA-államok rendőrei jól használják az európában kevésbé ismert mosómedvekopót (Black and Tan Coonhound, FCI 6. csoport, standardszám: 295), a spanyolok a spanyol kopót (Sabueso Espańol, FCI 6. csoport, standardszám: 204), az észak-németországi mantrailing-egyesület klubtagjai a hannoveri vérebet (FCI 6. csoport standardszám: 213) vagy a német kopót (FCI 6. csoport, standardszám: 299), a skandináv országok vöröskeresztes csoportjai a finn kopót (SŰomenajokoira, FCI 6. csoport, standardszám: 51). A magyar kutyafajták viszonylatában kynológiailag az erdélyi kopó (FCI 6. csoport, standardszám: 241) lehetne a legalkalmasabb fajta erre a feladatra. Talán ennek az ősi magyar kutyafajtának ez irányú használata jelentősen hozzájárulhatna a csaknem kihalt fajta népszerűsítéséhez, használati értékének ismételt előtérbe kerüléséhez.

 

Lóháton sem menekülhetsz!

Egy később eredményesen és professzionálisan dolgozó mantrailing-kutya kiképzését 6-8 hetes korában érdemes elkezdeni, minden esetben a kutya gazdájának szoros bevonásával. A mantrailing-kutyák minden esetben közös élettérben kell éljenek a velük dolgozó személlyel. A kennelben való tartás vagy más hasonló, kutya és gazdája közötti kapcsolatot rontó, gyengítő körülmények, vagy a kutya idegen személy által történő kiképzése előbb-utóbb lehetetlenné teszik a kutya eredményes oktatását, nevelését, fejlődését a mantrailing-feladatokra. Az alapengedelmességi gyakorlatok megtanítása természetesen nélkülözhetetlen a későbbi munkavégzéshez. A megfelelő szocializáció és a majdani munkavégzési környezetben előforduló külső ingerekkel szembeni deszenzibilizálás szintén elengedetlen követelmény a kutya korai nevelését illetően. A domináns, alfa-állat karakterrel rendelkező kutyáknak az önálló vezetésre, irányításra utaló fiatalkori tulajdonságait a tapasztalt kutyatulajdonos jól kihasználhatja a tanulás, a tréning és az éles helyzetek során.

A kezdeti szakaszban ugyancsak nagy jelentősége van annak, hogy a kutya a számára ismert és pozitív jelentőségű emberekkel nagyon szoros viszonyt alakítson ki. Ezeknek a személyeknek a játékos megkeresése/követése (trail layer) jelentheti az oktatás első szakaszában az ember és kutya első sikerélményeit. Ezt követheti az első ismeretlen személyekkel, hagyományosan pozitív megerősítési elven (jutalmazás) működő tanulással vagy klikkerrel végzett tréning, egyre nagyobb távolság megtételével.

A kiképzés későbbi szakaszában szerepel a kiképzési programban az illatanyag-megkülönböztetés, a kizárásos alapú azonosítás, illetve az idegen személy követése/keresése zavaró illatanyagok között. Egy professzionálisan kiképzett mantrailing-kutyának az sem jelenthet problémát, ha a keresett személy egy parkoló autó csomagtartójában van, vagy az utca alatti menyvízcsatornában rejtőzik, ugyanúgy az sem, ha helyváltoztatása folyamán például kerékpáron vagy lóháton közlekedett az illető. Az utóbbi példák esetén a klasszikus nyomkereső kutyák fölmondják a szolgálatot, de a mantrailing-kutyáknak tovább kell tudniuk követni a levegőben hátramaradt nyomot.

A komolyabb mantrailing-gyakorlatok és az éles bevetés alkalmával néhány dolog mindenképpen szükséges vagy előnyt jelenthet a feladatok eredményes elvégzéséhez. Akár bőrből, akár nejlonból van a kutyahámja, érdemes olyan kialakításút választani amelyiknek az állat mellrészén külön megerősítése vagy párnázott része van. A kiképzés kezdetén elegendő egy rövidebb (5 m) és egy hosszabb (15 m) ún. kereső- vagy vonópóráz. A gyakorlott mantrailingezők különböző anyagokból készült pórázokat részesítenek előnybe terepen, illetve városi környezetben.

 

Vagy az egyik, vagy a másik

Az edzésekre a kutya gazdájának érdemes kisebb méretű hátizsákban magával vinni a néhány praktikus fölszerelést:
- ivóvizet,
- a kutya összehajtható itatóedényét,
- nyomjelölő eszközöket (kréta, leszúrható zászló vagy szalag stb.),
- illatanyag-rögzítő eszközöket (csipeszek, lezárható, steril műanyag zacskók, itatóspapír, alufólia stb.),
- egyszerhasználatos gumikesztyűket,
- rádiótelefont vagy mobiltelefont,
- zseblámpát vagy fejre szerelhető lámpát,
- fényvisszaverő mellényt,
- GPS navigációs készüléket.

Szakemberek egyöntetű véleménye, hogy a mantrailing nem jelenthet konkurenciát a klasszikus nyomkeresés (mantracking) módszerének, hanem annak hasznos kiegészítője kell hogy legyen. A gyakorlatban (pl. az angol rendőrségnél) egy-egy kereséshez sok esetben mind a két módszer szerint kiképzett kutyákat kivisznek a helyszínre, és az adott helyszíni körülmények, a technikai nyombiztosítás eredménye, valamint az időjárási viszonyok függvényében döntenek, hogy melyik kutya kerüljön bevetésre. Sok esetben mind a két különböző módszer szerint dolgozó kutyák párhuzamos vagy váltakozva történő bevetése vezet sikerre.

Az amerikai és angol tapasztalatok szerint ajánlott a két módszert az emberek és a kutyák kiképzése és tréningje során egymástól teljesen elkülönítve kezelni. Az ember és a kutya szempontjából egyaránt szakosodásra, egy-egy adott módszert, szakterületet nagyon magas szinten és nagyon nagy biztonsággal végző ember-kutya párosokra van szükség, mert csak ezzel emelhető a sikeres bevetések aránya. A jövőben az ezt is, azt is tudók csak csökkenthetik a keresési akciók esélyeit. Ez nemcsak azt jelenti, hogy egy klasszikus nyomkereső kutyanem nevelhető át mantrailingre, vagy fordítva, hanem azt is, hogy a kutyamunkáját irányító és ellenőrző embernek is teljesen eltérő logika és munkastílus szerint kell részt vennie a keresésben, valamint a kutyakiképzése és gyakorlati fölkészítése során a klasszikus nyomkereső-munkától eltérő munkamódszereket kell elsajátítania.

 

Ha még él, megtaláljuk!

A mantrailing oktatásának az ember és a kutya szakszerű és célirányos képzését egyaránt magában kell foglalnia. A kutyának meg kell tanulnia kizárólag a levegőben meglévő egyéni illatanyagra összpontosítva keresni. A kutyát segítő és ellenőrző embernek meg kell tanulnia a keresés/követés közben a kutya testbeszédjeleinek változását (a teljes testtartás, vagy a farok, fej, fül, orr) figyelni, megfelelően értelmezni, és ezekre helyesen reagálni. Bizonyos esetekben ez azt jelenti, hogy hagynia kell a kutyát tovább önállóan dolgozni, más esetekben tudnia kell megfelelően kijavítani a kutyacselekvését. A használt parancsok/kommandók minden esetben kettős jelrendszerben (hang- és optikai szignál) kerülnek elsajátításra. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a kriminalisztikai esetekben elbújt, elrejtőzött személy keresése esetén a hangadás veszélyt jelenthet emberre és kutyára egyaránt.

Még életben lévő személyek megtalálásának az esélyét a mantrailing módszer használata sok esetben jelentősen megemelheti. Fontos itt kiemelni az élő jelzőt, ugyanis csak az élő (az esetek nagy részében ez egyet jelent azzal, hogy mozgó, haladó) ember adja le a kutya számára a módszer szerint érzékelhető és azonosítható illatfelhőt. A halott emberi test speciális keresése a kutyakiképzésnek szintén egy külön szakterülete, amelynek az elméleti és gyakorlati része nagyban eltér a mantrailing módszertől.

A mantrailing a rendőrségi és katonai célú feladatok mellett a Nemzetközi Mentőkutyás Szervezet (IRO International Rescue Dog Organisation/Internationale RettungsHunke Organisation) és a nemzetközi mentőkutyás szakma által egyre nagyobb odafigyelésnek és elismerésnek örvend. Ezzel párhuzamosan, mint érdekes újdonságok esetében megszokott, néhány európai országban egyre több kutyatulajdonos érdeklődik a téma iránt, kitűnő szabadidős tevékenység lehetőséget adva ezzel kutyájának. Több jó példa bizonyítja, hogy a hobbi-mantrailingezők klubokba, szervezetekbe tömörült tagjai a kutyáikkal, önkéntes segítőként, nagyon hasznos kiegészítői lehetnek egy eltűnt személy keresésében résztvevő csapatnak

"Dzsip szörnyen meg volt magával elégedve, de iparkodott leplezni, nehogy önhittnek nézzék. Amikor Dab-Dab odament hozzá, és azt mondta:
- Dzsip, fogalmam sem volt róla, hogy te milyen okos és ügyes vagy
- felvetette a fejét, és csak ennyit felelt:
- Ó, szót sem érdemel! De ember nyomára jönni, tudod, ahhoz kutya kell."

Hugh Lofting: Doktor Dolittle és az állatok
(meseregény, 1955)

 

Mantrailing lexikon

A mantrailing nem rendelkezik megfelelő magyar vagy más nyelvű közhasználatú kifejezésekkel, ezért a módszerrel dolgozók világszerte az angol szakkifejezéseket használják. Megkönnyítheti a téma iránt érdeklődők további kommunikációját, ha a legfontosabb kifejezéseket megismerik és megpróbálják egységesíteni.

trail
a levegőben lebegő illatanyag nyoma
Azoknak az illatanyagoknak a tömegéből áll össze, amelyeket az ember kibocsát vagy lead. Ezek egy része lassan lehullik a talajra, másik része a levegőben lebegve marad.
scent
egyéni illatanyag
Az emberi testet percenként elhagyó, kb. 30-40 ezer darab mikroszkopikus méretű szagrészecske összessége (baktériumok, zsírsavak, hormonális anyagok, elhalt és leváló bőrsejtek).
scent article
a szagmintát tartalmazó vagy hordozó tárgy
Az egyéni illatanyag beazonosításához szükséges szagmintát tartalmazó tárgy, amelyről a kutyaa kereséshez szükséges mintát átveszi.
(A keresett személy által használt ruhadarab, fogkefe, cigarettacsikk, kulcs, rágógumi, ágynemű, vagy a keresett személy hajszála, izzadtsága, nyála, vizelete vagy a kezével megfogott tárgyak; ajtókilincs, autókormány stb.)
scent pool
az illatfelhő tömény jelenléte, "szimatkatlan"
Amikor a keresett személy hosszabb ideig egy helyben vagy egy helyiségben tartózkodott, és ott nagyon nagy mennyiségben hagyta hátra egyéni illatanyagát.
pre-scenting
szagminta-vétel
A kutya megismertetése az illatanyag-mintával.
Amennyiben a kutyajelzi, hogy beazonosította az illatot, fölcsatolásra kerül a hám, a keresőpóráz, és kezdetét veszi a követés/keresés.
kontamination
több személy illatanyagának keveréke
A keresés útvonalán vagy az átvizsgálandó területen nemcsak a keresett személy hagyja hátra az illatanyagát, hanem másik, előtte vagy utána ott tartózkodó és elhaladó személyek is. Minél több idegen nyom közül kell a kutyának a keresett nyomot kiválasztania és követnie, annál nagyobb kontaminationról beszélnek a mantrailing szakemberei.
place last seen
kiindulási pont
A keresett személy utolsó ismert tartózkodási helye, ahol a kutyalegelőször ismerheti meg az azonosító illatanyagot, és elkezdődik az illatfelhő nyomán a követés/keresés.
casting around
a helyes irány eldöntésének helye
A követés/keresés során az útelágazásoknál, útkereszteződéseknél lehetőség biztosítása a kutyának arra, hogy kiválassza a helyes irányt.
identifikation
Azonosítás/identifikálás
A kutya jelzi, hogy a keresett személyt annak egyéni illatanyaga alapján sikerült beazonosítania (leül, megemeli a tappancsát, vakkant stb.).
trail layer
segítő személy, "nyomfektető"
A mantrailing tanítása, tréningje és gyakorlása során az a segítő, aki a keresett személy szerepét játssza.
pozitiv signal
pozitív jelzés
A kutya jelzi, hogy a beazonosított egyéni illatanyagot érzi, az adott helyen az jelen van a levegő alkotórészei között.
negativ signal
negatív jelzés
A kutya jelzi, hogy a beazonosított egyéni illatanyagot nem érzi, az adott helyen az nincs jelen a levegő alkotórészei között.